Следење на вашата порачка

За да ја следите Вашата порачка внесете го Бројот на порачката во полето подолу и кликнете на копчето СЛЕДИ. Бројот го имате добиено од направената порачка во емаилот што го имате добиено